Подаци из исправних финансијских извештаја

 
  
  

 Подаци о обвезнику*

 Матични број (Јмб) 20484616
 Пословно име DRUŠTVO ZA BRENDIRANJE I KONSALTING BOLD BRAND DOO BEOGRAD (STARI GRAD)
 Седиште Beograd-Stari Grad
 Адреса Knez-miletina 32
 Правна форма Društvo sa ograničenom odgovornošću
 Делатност 7022-Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
 * Последње ажурно стање
 Подаци из финансијских извештаја
     2013. година
     2012. година
     2011. година
Агенција за привредне регистре