Подаци из исправних финансијских извештаја

 
  
  

 Подаци о обвезнику*

 Матични број (Јмб) 07037783
 Пословно име DEDINJE AD, BEOGRAD (SAVSKI VENAC)
 Седиште Beograd-Savski Venac
 Адреса Koste Glavinića 2
 Правна форма Akcionarska drustva
 Делатност 8121-Usluge redovnog čišćenja zgrada
 * Последње ажурно стање
 Подаци из финансијских извештаја
     2013. година
     2012. година
     2011. година
Агенција за привредне регистре