Подаци из исправних финансијских извештаја

 
  
  

 Подаци о обвезнику*

 Матични број (Јмб) 07379625
 Пословно име JAVNO PREDUZEĆE ZA STAMBENE USLUGE NIŠSTAN SA PO, NIŠ
 Седиште Niš
 Адреса Branka Krsmanovića 1
 Правна форма Javno preduzeće
 Делатност 4391-Krovni radovi
 * Последње ажурно стање
 Подаци из финансијских извештаја
     2013. година
     2012. година
     2011. година
Агенција за привредне регистре