Подаци из исправних финансијских извештаја

 
  
  

 Подаци о обвезнику*

 Матични број (Јмб) 08004293
 Пословно име DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ŽITO-BAČKA KULA
 Седиште Kula
 Адреса Josipa Kramera 17
 Правна форма Društvo sa ograničenom odgovornošću
 Делатност 1061-Proizvodnja mlinskih proizvoda
 * Последње ажурно стање
 Подаци из финансијских извештаја
     2013. година
     2012. година
     2011. година
Агенција за привредне регистре