Подаци из исправних финансијских извештаја

 
  
  

 Подаци о обвезнику*

 Матични број (Јмб) 08071705
 Пословно име METALOPROMET ZA RECIKLAŽU OTPADA I PRERADU METALA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU KULA
 Седиште Kula
 Адреса Vrbaški Put bb
 Правна форма Društvo sa ograničenom odgovornošću
 Делатност 3832-Ponovna upotreba razvrstanih materijala
 * Последње ажурно стање
 Подаци из финансијских извештаја
     2013. година
     2012. година
     2011. година
Агенција за привредне регистре