Подаци из исправних финансијских извештаја

 
  
  

 Подаци о обвезнику*

 Матични број (Јмб) 17155903
 Пословно име PREDUZEĈE ZA IZGRADNJU GASOVODNIH SISTEMA, TRANSPORT I PROMET PRIRODNOG GASA YUGOROSGAZ AD BEOGRAD (STARI GRAD)
 Седиште Beograd-Stari Grad
 Адреса Zmaj Jovina 8-10
 Правна форма Akcionarska drustva
 Делатност 4950-Cevovodni transport
 * Последње ажурно стање
 Подаци из финансијских извештаја
     2013. година
     2012. година
     2011. година
Агенција за привредне регистре