Подаци из исправних финансијских извештаја

 
  
  

 Подаци о обвезнику*

 Матични број (Јмб) 17584189
 Пословно име Timočki Omladinski Centar
 Седиште Zaječar
 Адреса Crvene Armije 142
 Правна форма -
 Делатност
 * Последње ажурно стање
 Подаци из финансијских извештаја
     2013. година
     2012. година
     2011. година
Агенција за привредне регистре