Подаци из исправних финансијских извештаја

 
  
  

 Подаци о обвезнику*

 Матични број (Јмб) 17672649
 Пословно име Q-klub
 Седиште Beograd-Voždovac
 Адреса Đurđevdanska 7a
 Правна форма -
 Делатност
 * Последње ажурно стање
 Подаци из финансијских извештаја
     2013. година
     2012. година
     2011. година
Агенција за привредне регистре