Подаци из исправних финансијских извештаја

 
  
  

 Подаци о обвезнику*

 Матични број (Јмб) 20554436
 Пословно име DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROMET I USLUGE OMNICO DISTRIBUCIJA BEOGRAD (ZEMUN)
 Седиште Beograd-Zemun
 Адреса Autoput Beograd - Novi Sad 100 b
 Правна форма Društvo sa ograničenom odgovornošću
 Делатност 4617-Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
 * Последње ажурно стање
 Подаци из финансијских извештаја
     2013. година
     2012. година
     2011. година
Агенција за привредне регистре